گیاه در معماری

تاثیر اقلیم بر فضای سبز

—درجه حرارت
—دما یکی از مهمترین عوامل در رویش گیاهان است که مقدار و نوسان آن(حداقل، حد متعادل، حد اکثر)در احداث فضای سبز هر منطقه و انتخاب گونه هانقش مهمی دارد.معمولا درجه حرارت مناسب برای ایجاد فضای سبز 15 تا 25 درجه سانتیگراد است.
—گرما یکی از مهمترین نیازهای بیولوژیکی گیاهان است.که به سادگی قابل کنترل نبوده و تامین مصنوعی آن نیز بسیا پرهزینه و مشکل است.در نتیجه در انتخاب گونه ها لازم است عامل گرما مورد توجه قرار گیرد.

 

—

دانلود معماری