اقلیم در معماری اسلامی

اقلیم در معماری اسلامی

دالان ورودی دارای دیوار های بلند می باشد که علاوه بر جداسازی فضای داخل و خارج یک فیلتر هوایی می باشد و باعث ایجاد سایه می گردد.

روزنه بر بالای گنبد

عمل هواکشی و روشنایی را انجام میدهد، از طریق آن گرمایی که پوسته گنبد در روز گرفته و در شب به داخل پس میدهد، به سرعت خارج می شود.

 

همچنین هوای گرم به قسمت بالا صعود کرده و از بالاترین قسمت گنبد خارج می شود.

ستون های جبهه شرقی دارای ارتفاع بلند و عمق ایوان کم ،جهت نورگیری بهتر

 

به علت برخورداری از نور نامناسب ، فضاهای کم اهمیت در آن قرار داده شده است. ارتفاع پنجره ها در این قسمت کوتاه می باشد.

در جبهه جنوبی و شرقی ،دریچه سرداب زیر قسمت زمستانی قرار دارد به خاطر نگهداری موادغذایی و انبار آرد.

استفاده از آجر کاری  به صورت مشبک جهت سیرکولاسیون هوا 

 

منبع: دانلود معماری 


دانلود معماری